button-energie button-water button-leven button-dakdekking button-roofcheck button-contact

Een van de meest succesvolle toepassingen op het dak is het dakgroen. Van sedumbeplanting tot moestuinen, van plantenbakken tot biotopen. Dakinnovator beschikt over de kennis en kunde van het uitvoeren van elk type groendak en gebruikt een netwerk aan deskundigen die uw groene wens kunnen vormgeven.

Stedelijk groen heeft behalve haar schoonheid ook eigenschappen die het milieu en het micro klimaat in de stad goed doen. Groen brengt de gemiddelde temperatuut in de stad omlaag en reduceert het CO2 niveau. Daarnaast heeft een groene omgeving positieve invloed op uw gezondheid en welbevinden. Een goed aangelegd groendak vangt schadelijke stoffen af, fungeert als waterbuffer en biedt ruimte aan nieuw leven. Insecten, vlinders en vogels krijgen nieuwe ruimte op daken en brengen daarmee de natuur en de stad in een betere balans.

Omdat er inmiddels een grote verscheidenheid aan mogelijkheden is ontwikkeld adviseert Dakinnovator u graag over de voor u meest geschikte groen invulling. Een extensieve daktuin heeft relatief weinig onderhoud nodig. Intensieve daktuinen bieden tal van mogelijkheden met de nieuw beschikbare ruimte aan de slag te gaan; er van te genieten te kunnen oogsten of te onderzoeken hoe de nieuwe natuur zich dicht bij huis een plaats verwerft.


Green Deal Groene Daken 2 van start

Maandag 18 april

Green Deal Groene Daken fase 2 Donderdag 14 april is op de Innovation Expo de Green Deal Groene Daken, fase 2 ondertekend door minister Kamp met maar liefst 27 vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, waterschappen, overkoepelende organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten waaronder de Stichting Roof Update. In Amsterdam was het een feestelijke bijeenkomst waar deze Green Deal Groene Daken nog extra in het zonnetje is gezet omdat deze Green Deal de 200ste Green Deal ondertekening in Nederland blijkt te zijn vanaf de start van de Green Deals ingezet door oud-minister en tegenwoordig voorzitter van Bouwend Nederland, Maxime Verhagen.

Op de foto vlnr.
dr. drs. ir. C.M. Ravesloot Lector InHolland,
Voorzitter M. Rotmans en Directeur R.J. van Bochove van de Stichting Roof Update.

De voorzitter van de stichting Green Deal Groene Daken, fase 2, Christoph Maria Ravesloot, verbonden als lector aan hogeschool Inholland en tevens grondlegger van veel kennis over begroeide daken binnen onder andere zijn RAAK onderzoek, geeft in zijn interview met Inge Diepman aan dat de partijen die tot elkaar zijn gekomen ook de partijen zijn die al jaren op de barricade staan voor meer begroeiing in met name de stedelijke omgeving; specifiek gericht op begroeide daken en groene gevels.

Partijen die binnen fase 2 doorgaan met het landelijk of regionaal stimuleren middels gericht beleid. “De tijd is rijp voor snelle stappen omdat iedere partij ervan doordrongen is dat het ook noodzakelijk is om ons leefklimaat te verbeteren middels extra groene maatregelen. Het stapelen van functies op daken: klimaatadaptatie middels Groen-blauwe daken, Climate(p)roof, meer ruimtegebruik, mooier uitzicht en minder fijn stof. Alles gericht op het (geestelijk) welzijn van de mens. Met als uiteindelijke doel om te komen tot een stad als nieuwe biodiversiteit hotspot!”, aldus Ravesloot. Deze nieuwe Green Deal komt voort uit de Green Deal fase 1 waarbij ongeveer 40 partijen binnen het Green Deal proces samen hebben gezocht naar hun verdienmodel van begroeide daken. Als gezamenlijke stakeholders zijn er uiteindelijk vijf sporen uitgewerkt:

Differentiatie belastingen (OZB, Rioolheffing, waterschapsbelasting);
Minder waterschade en verzekeringen;
Gebouwlabels en vastgoedwaarde:
Ecosysteemherstel;
Mindset.

Duidelijk doel van het ontwikkelproces dat deze Green Deal fase 2 wil stimuleren en versterken is ook om knelpunten in de context van groene daken uit te werken en te adresseren. Zo wordt naast het maatschappelijk verdienmodel samen gewerkt aan een stimulerende context voor het toepassen van groene daken. De voorstellen voor het maatschappelijk verdienmodel worden verder uitgewerkt en getoetst met behulp van concrete projecten of pilots. De praktijkpilots waar deze theoretische toetsing op plaats vindt, worden in de loop van het traject gezamenlijk vastgesteld.

Lees het complete persbericht hier


Den Haag geeft subsidie groene daken

Maandag 21 maart

Gaat u een dak aanleggen dat is begroeid met planten in Den Haag? Dan kunt u subsidie krijgen van de gemeente. Het formulier is eenvoudig te downloaden via de website van de gemeente en Dakinnovator helpt u graag uw groene dak droom professioneel te realiseren.

Het is een tijdelijke subsidieregeling. U kunt een subsidieaanvraag indienen tot 1 september 2018. Voor deze subsidie is een budget beschikbaar van totaal € 600.000. Als het subsidiebudget op is, sluit de regeling en kunt u geen aanvraag meer indienen.
Deze subsidie is voor eigenaren van een woning of pand (zoals bedrijven, scholen, buurthuizen) en voor Verenigingen van Eigenaren (VvE).
De gemeente raad u aan eerst te onderzoeken of uw dak geschikt is voor de aanleg van een groen dak. Dakinnovator helpt u met de Roofcheck en haar kennis van vele groendaksystemen de juiste oplossing te vinden voor uw groene dakwensen.
Voor de aanleg van een groen dak krijgt u € 25 per vierkante meter groen dak tot een maximum van 50 procent van de aanlegkosten. U krijgt in totaal niet meer dan € 10.000 per aanvraag.
Wanneer u bericht heeft ontvangen van de gemeente dat u subsidie krijgt, kunt u het groene dak aanleggen.
De subsidie wordt uitbetaald nadat de werkzaamheden zijn voltooid en u een verantwoordingsformulier bij de gemeente heeft ingediend. Dit formulier moet u uiterlijk binnen 6 maanden na de subsidieverlening bij de gemeente indienen. [link naar het aanvraagformulier]

Voorwaarden
Dakinnovator zorgt ervoor dat uw groendak aangelegd wordt volgens de bouwregels. Als het (intensieve) groene dak leidt tot een constructieve aanpassing of wanneer het betreffende pand een monument of beschermd stadsgezicht is en het groene dak is zichtbaar vanaf de straat, is een vergunning nodig. Dit is na te vragen bij het stadsdeelkantoor. Zij vertellen u of u voor de aanpassingen een bouwvergunning nodig heeft en of er sprake is van een beschermd stadsgezicht.
Het dakoppervlak dat u beplant, is minimaal 20 vierkante meter. Het groene dak moet minimaal een waterbergende capaciteit van 18 liter per vierkante meter groen dak hebben. Laat u daarom goed informeren door de deskundigen van Dakinnovator. Professionele begeleiding ontzorgt en biedt u straks uitzicht op een prachtig groen dak.

Water

Het Nederlandse weerbeeld verandert. We krijgen meer te maken met korte, hevige buien. Een goed ontworpen dak speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van wateroverlast.

Lees meer

Energie

Door uw dak goed te isoleren bespaart u veel energie. Door het dakvlak te gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen of zonneboilers is nog meer besparing mogelijk.

Lees meer

Dakbedekking

Basis voor al het moois dat op uw dak mogelijk is, is de hoge kwaliteit dakbedekking. Dakinnovator levert al meer dan 30 jaar vakmanschap.

Lees meer

Leven

Op het dak is meer mogelijk. Dakinnovator geeft het dak nieuwe functies waarmee uw gebouw verrassend meer kwaliteit krijgt.

Lees meer