Daksystemen uitgewerkt

Dakinnovator heeft als lid van de Stichting Roof Update haar bijdrage geleverd aan het opstellen van vier daksystemen. Zonder direct naar producten te verwijzen geeft de stichting inzicht in de technische opbouw van daken voor diverse toepassingen. Het kennisplatform Roof Update maakt hiermee informatie over hoe je hoge kwaliteit daken opbouwt voor een ieder beschikbaar.

Dakinnovator B.V. kan bogen op meer dan dertig jaar ervaring in het maken van daken in diverse toepassingen.